Условия за доставка

Доставката на стоките е възможна с куриер до посочен адрес в страната или да бъдат получени от склад след заплащане на оборудването и доставката.

Условия за доставка в чужбина се договарят конкретно. Възможно е стоките да не могат да бъдат доставени в някои страни поради ограничения извън наш контрол. Купувачът е длъжен да се сдобие с всички необходими разрешения за внос в съответната страна и да заплати дължимите местни данъци, мита и такси.